Lykke Roser

Ellen og Hugo Lykke's Rosenplanteskole. Personlig betjening.

Rosenjord, jordbehov og plantning

Rosenjord - Anvendelsen af kompost eller sphagnum overdrives ofte, og man gør hyppigt mere skade end gavn. Den såkaldte "rosenjord", må oftest siges at være mere til gavn for dem, der sælger den, end den er for roserne. Det er vigtigt, at den nyplantede rose står urokkeligt fast og ikke står og vipper i noget halvtørt materiale, som rosenjord. Ved forårsplantning suger rosenjorden desuden vandet fra rosen, og om vinteren fryser det til en isklump, hvorved rosens rødder kan beskadiges.

 

Jordbehov Roser afskyr generelt vandlidende jord. Derimod skades de sjældent af, at der sommetider står lidt vand på voksestedet i vinterens løb, eller i det tidlige forår. En almindelig god muldjord, lidt let eller tung, er velegnet til de fleste roser. Der findes dog roser, som foretrækker en let leret jord, og andre som trives udmærket på en ret sandet jord.

Det er en udbredt misforståelse, at man altid bør "forbedre" jorden for at få optimalt udbytte af sine roser. Hvis jorden er så tung og stiv, at den om sommeren bliver som beton og slår dybe revner, kan man dog opblande med en mindre mængde groft grus. Dog ikke sand og aldrig strandsand, da det indeholder salt. På en ret sandet jord kan mange roser trives glimrende, nogle bør dog gødes rigeligt og vandes hyppigt i tørre perioder. Man kan evt. iblande en smule lergranulat.

 

Plantning - Når rosen plantes, skal podestedet være 5-8 cm under jordoverfladen for at beskytte det mod vinterkulde. Podestedet ses som en fortykkelse mellem roden og den ægte roses grene.